Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Yeni çıkan Spor Kulüpleri Yasası gereğince İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kulübümüzün devri nedeni ile tüzük değişikliği için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle 2 Nisan Pazar günü saat 14:00'da tüzük değişikliği ile ilgili aşağıda gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Çeşme Marina Toplantı Salonu, Çeşme / İZMİR adresinde toplantı yapılmasına, anılan gün ve saatte çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2. Toplantı'nın aynı adreste 9 Nisan Pazar gününde saat a 14:00 da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimizin anılan gün ve saatte toplantıya iştirak etmeleri önemli duyurulur.

Gündem

  • Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
  • Divan heyetinin oluşturulması ve tutanakların imzalanması için divana yetki verilmesi
  • Spor Kulüpleri Yasasına göre hazırlanan tüm tüzük hükümlerinin görüşülüp karara bağlanması
  • Dilek, temenniler ve kapanış

EGE AÇIK DENİZ SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU